Enviksbyn

På denna lada har vi monterat en anläggning som ska förse kunden med c:a 37 000 kwh per år.

Växelriktaren kommer från Huawei som är en av världens största tillverkare av produkter till solcellsindustrin. Huawei kan kombineras med optimerare om det behövs för att minska effekterna av skuggningar som kan komma på taken, från t.ex. träd eller skorstenar.

Här bjuder vi på en liten video från arbetet: