Göthes i Falun satsar på framtidens energilösning

Vi är stolta över att kunna presentera ett av våra senaste projekt – en avancerad solenergianläggning på Göthes i Falun. Med 398 solpaneler à 405 watt peak (wp) och ett rackskåp med fem Energy Hub 28 kW från svenska Ferroamp, är detta projekt en betydande milstolpe både för oss och för Göthes.

En Innovativ Lösning för Energioptimering hos Göthes

Anläggningen som vi har installerat hos Göthes kommer att producera cirka 135 000 kWh per år, vilket motsvarar en betydande del av deras energibehov. Faktiskt så kommer det innebära att de själva kommer producera hälften av sitt årliga elbehov med solkraft. Med hjälp av avancerad teknik från Ferroamp, som inkluderar Energy Hub-systemet, har vi kunnat skapa en lösning som inte bara maximerar energiproduktionen utan också optimerar energihanteringen.

Vad är en Energy Hub?

En Energy Hub från Ferroamp fungerar som hjärtat i solenergianläggningen. Den integrerar solpanelerna med energilagringssystemet och elnätet, vilket möjliggör en smidig och effektiv användning av den producerade energin. Detta system gör det möjligt för Göthes, med hjälp av en batterilösning i framtiden, kunna lagra överskottsenergi under soliga dagar och använda den under molniga dagar eller på natten. Dessutom kan Energy Hub-systemet även optimera energianvändningen genom att automatiskt justera efter de mest kostnadseffektiva tidpunkterna.

Fasbalansering med Ferroamp: Ökad Effektivitet och Stabilitet

Ett av de mest innovativa aspekterna i Ferroamp-systemet är dess förmåga till fasbalansering. I de flesta fastigheter finns det obalanser i hur de tre olika faserna i elsystemet används. När flera laster ligger på samma fas kan den bli överbelastad, vilket kan leda till att huvudsäkringen löser ut. Ferroamps patenterade teknik för fasbalansering jämnar ut belastningen över de tre faserna, vilket möjliggör en effektivare användning av fastighetens elsystem.

Fördelar med Fasbalansering

Exempelvis Elbilsladdning kräver ledigt utrymme i samtliga faser för att fungera optimalt. Den höga och långvariga belastningen från elbilsladdning kan störa elanvändningen i resten av fastigheten. Genom att implementera fasbalansering kan elbilsladdning ske störningsfritt utan behov av att höja huvudsäkringen eller förstärka anslutningen till elnätet.

Med fasbalansering skapas mer utrymme innanför huvudsäkringen, vilket kan användas på olika sätt. Det innebär inte bara ökad kapacitet för elbilsladdning, utan även förbättrad drift av andra elektriska apparater och system inom fastigheten. Detta är en viktig funktion för Göthes, där stabil och effektiv energianvändning är avgörande för verksamheten.
Genom att använda Ferroamps fasbalansering kan Göthes säkerställa att deras elsystem alltid fungerar på toppnivå, vilket bidrar till både kostnadsbesparingar och minskad risk för driftstörningar. Denna teknik är ytterligare ett exempel på hur Falu Solenergi levererar högkvalitativa och innovativa energilösningar som möter våra kunders behov.

Betydande Energibesparingar

Att producera 135 000 kWh per år innebär stora energibesparingar för Göthes. Detta motsvarar ungefär energiförbrukningen för 30 genomsnittliga svenska hushåll under ett år. Genom att använda solenergi minskar Göthes sitt beroende av fossil energi och bidrar till en grönare framtid. Solenergi är inte bara en hållbar lösning utan även en ekonomiskt fördelaktig investering på lång sikt.

Ekonomiska Fördelar

Investeringen i solenergi innebär en initial kostnad, men de långsiktiga besparingarna är betydande. Genom att producera egen el minskar Göthes sina energikostnader avsevärt. Dessutom kan det eventuella överskott av producerad energi säljas tillbaka till elnätet, vilket ytterligare förbättrar den ekonomiska lönsamheten. Med nuvarande elpriser och den snabba utvecklingen inom solenergiteknologi är återbetalningstiden för solenergianläggningar kortare än någonsin.

Samarbete och Förtroende

Vi på Falu Solenergi är stolta över vårt samarbete med Göthes. Detta projekt är ett utmärkt exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med lokala företag för att skapa hållbara energilösningar. Vårt team har arbetat nära Göthes för att säkerställa att installationen uppfyller deras specifika behov och krav. Vi har även fått förtroendet att installera solenergianläggningar hos några av deras anställda, vilket visar på det starka förtroendet och samarbetet mellan våra företag.

Installationens Genomförande

Installationens process har varit noggrant planerad och utförd. Vårt team av experter har arbetat metodiskt för att säkerställa att varje komponent är korrekt installerad och att systemet fungerar optimalt. Vi har dokumenterat monteringsarbetet och tillhandahållit omfattande support och utbildning till Göthes personal för att säkerställa att de kan dra full nytta av anläggningen.

Miljömässiga Fördelar

Utöver de ekonomiska fördelarna bidrar solenergi också till att minska koldioxidutsläppen. Genom att välja solenergi minskar Göthes sitt koldioxidavtryck avsevärt. Varje kilowattimme (kWh) av solenergi som produceras minskar behovet av energi från fossila bränslen, vilket i sin tur minskar utsläppen av växthusgaser. Detta är ett viktigt steg mot att nå nationella och globala klimatmål och bidrar till en mer hållbar framtid.

Framtiden för Falu Solenergi och Solenergi i Dalarna

Vi är engagerade i att fortsätta leverera högkvalitativa solenergilösningar till företag och hushåll i hela Dalarna. Vi fortsätter vårt arbete med att vara en självklar spelare inom solenergi i regionen och bidra till en hållbar utveckling genom att erbjuda innovativa och effektiva energilösningar.

För att sammanfatta, installationen hos Göthes i Falun är ett utmärkt exempel på hur solenergi kan användas för att spara energi och pengar, samtidigt som det bidrar till en grönare och mer hållbar framtid. Vi på Falu Solenergi är stolta över vårt arbete och ser fram emot att fortsätta utveckla och expandera vår verksamhet för att möta de växande behoven av hållbara energilösningar i Dalarna och resten av Sverige.