Stödtjänster till elnätet med Ferroamp

Med ett batteri i ditt Ferroamp-system kan du tjäna pengar på att bidra med flexibilitet och balans till elnätet. Det kallas stödtjänster eller flextjänster. Ferroamp-systemet kan i dagsläget användas till den tjänst som heter FCR-D.

När du anmäler ditt system till tjänsten låter du en så kallad aggregator använda kapacitet i ditt system och snabbt ladda i eller ur batteriet under ett kort tidsintervall när elnätet behöver stöd.

Ferroamps unika lösning gör att du kan fortsätta använda batteriet till fastighetens behov samtidigt som det används för stödtjänster. Vi kallar det öppen flexibilitet.

Varberg Energi erbjuder nu som första elbolag kunder med Ferroamp-system att delta på marknaden för FCR-D genom deras tjänst ”Flex batteri”.
Den erbjuds i ett första skede för deras kunder i hela elområde 3.

Läs mer under ”Vanliga frågor” om vilka som kan anmäla sig och hur nätflex fungerar.

Läs mer om Stödtjänster till elnätet med Ferroamp här:

Ferroamp Fasbalansering: Förbättra fastighetens energieffektivitet

Bättre ekonomi med ett batteri från Ferroamp (varbergenergi.se)

Falu Solenergi är dessutom servicepartner till Ferroamp. Läs mer om detta här!

Stödtjänster till elnätet med Ferroamp
Stödtjänster till elnätet med Ferroamp