Trafikverket

Diös, Trafikverket Borlänge

Vi riktar ett stort varmt tack till entreprenören Falu Solenergi för ett fint samarbete 🤝🏾

Totalt har 380 solceller monterats med beräknad produktion om 120 000 kWh grön el varje år.