bostadsratt

Bostadsrättföreningar solenergi

Många bostadsrättsföreningar har fördelen att de oftast har stora takytor det kan dra nytta av för att producera solenergi. Om föreningen har ett och samma el abonnemang för samtliga boende kan det vara en riktigt bra investering att kolla på solceller.

Behöver ni byta tak på fastigheten så är det smart att investera i solceller samtidigt. Det spar både pengar för föreningen och stör de boende mindre om man gör allting samtidigt.

Gör föreningen av med över 5000 kWH per år och har ett tak som är skuggfritt minst 6 timmar per dygn under sommarhalvåret är förutsättningarna mycket goda att kunna göra en bra affär för föreningen och ett stort steg för miljön.

Är ni intresserad av att veta mer? Vi kommer gärna ut och deltar på ett styrelsemöte och räknar gärna på en solcellsanläggning till er förening.