Foretag

Företag & fastighetsägare solenergi

Att investera i solceller är ett bra sätt att sänka energikostnaden i bolaget och samtidigt producera och använda sin egen el.

Att som företag eller fastighetsägare investera i solenergi är en fördel både ekonomiskt och miljömässigt. Att investera i solenergi är ett bra sätt att sänka energikostnaden i företaget och samtidigt skaffa sig en bra avkastning i många är framöver.

Många företagsägare med egna lokaler har fördelen med stora takytor där många paneler får plats. Desto fler skuggfria ytor där paneler sitter ju effektivare blir anläggningen per krona. Söderläge ger högsta effekten per panel, men öst/västlägen är bra för att skapa en längre kurva för produktionen vilket ofta göra att egenanvändningen av den producerade elen ökar.

Att producera egen el gör också att man blir mindre känslig för hur elpriserna rör sig.

Hur lång återbetalningstiden blir och hur stor investeringen blir är olika från lokal till lokal. Vi kommer gärna förbi på ett förutsättningslöst möte där vi ser över just er fastighet och skräddarsyr en lösning som passar just er.