jordbruk

Lantbrukare och solceller

Som lantbrukare eller ägare av större fastigheter har man oftast en klar fördel när det kommer till solenergi. Stora takytor i söderläge ger högre avkastning för varje investerad krona jämfört med exempelvis en villa. Ju fler paneler som kan placeras och producera solenergi ju gynnsammare blir den totala investeringen för hela anläggningen.

Genom att investera i solenergi minskar er elräkning och ni blir mindre känsliga för prishöjningar på elen. Att investera i solenergi kan ge en avkastning på mellan 8-10%.

Har ni funderingar på hur det monteras, hur mycket effekt ni kan få ut och vad det kan kosta er?
Vi kommer alltid på ett kostnadsfritt besök och ser över era möjligheter.

KORTFAKTA OM SOLEL

Eftersom en solcellsanlägging inte innehåller några rörliga delar, så kräver den väldigt lite service och underhåll.